Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Telefonické objednávky Phone 0918 810 534

Obchodné podmienky

 

1. Základné pojmy


Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar. Objednávateľ
musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia a iné kontaktné údaje potrebné pre
vystavenie daňového dokladu – faktúry. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu
objednávky. Všetky objednávky sú záväzné.
Dodávateľom je spoločnosť Stylovo.sk, s.r.o., sídliaca na adrese Kafendova 3361/1, 038 61 Vrútky.
IČO spoločnosti je 48097454. Spoločnosť nie je platcom DPH.


2. Dodanie tovaru


Dodávateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke za
dohodnutú cenu. Prílohou objednávky je faktúra. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si tovar a zaplatiť
za tovar dojednanú cenu. V prípade neprevzatia je objednávateľ v zmysle zákona povinný zaplatiť
všetky výdavky spojené s poštovným a balným vo výške 10,00 EUR. Na túto sumu mu bude
vystavená faktúra, ktorú je povinný uhradiť do 10 dní od vystavenia faktúry.


3. Spôsob dopravy – poplatky


Doručenie kuriérom účtujeme poplatkom vo výške 2,90€. Tovar odosielame v pracovných dňoch do
17:00 hodiny, pričom objednávky sú expedované do 1 pracovného dňa od objednania. Tovar je odosielaný
kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service. Po vyexpedovaní je možné zásielku sledovať (podľa zaslaného čísla
balíka) na stránke http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Pohyb-vnutrostatnej-zasielky.html. Doručenie zásielok je spravidla do 2 pracovných
dní od expedovania objednávky. Pri objednávke nad 50,- € je doručenie kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service.
zdarma.


4. Platobné podmienky


Za objednaný tovar môžete zaplatiť prostredníctvom: dobierky pri prevzatí zásielky a bankovým
prevodom /na e-mail obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom/.
Po úhrade Vám bude tovar odoslaný. Za platbu prostredníctvom dobierky je účtovaný poplatok 0,90
EUR. Za platbu vopred na účet poplatok nie je účtovaný.


5. Záručné podmienky, odstúpenie od zmluvy
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.


6. Reklamácia


Všetky výrobky na našich stránkach majú: zákonom stanovenú záručnú lehotu, zákonom stanovenú
lehotu na skryté závady, záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov
a značiek. Pri preberaní tovaru prosím skontrolujte, či je balenie v poriadku, či nie sú viditeľné
poškodenia obalu, prípadné rozbalenie a pod. Odporúčame si zásielku odfotiť aj zabalenú aj po

rozbalení (napomáha to ku kladnému riešeniu reklamácií). Informáciu o poškodenom tovare spolu
s priloženými fotografiami poškodenia je potrebné zaslať emailom na infotylovo.sk.


7. Ochrana osobných údajov


Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č.
428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Ochrana osobných údajov pri
objednávkach a distribúcii tovaru z internetového obchodu Stylovo.sk je zabezpečený na základe
Novely vyhlášky č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z.z.
o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. Údaje poskytnuté pre doručenie objednaného
tovaru sú použité výhradne na tento účel.


8. Záverečné ustanovenia


Všetky vzťahy vznikajúce medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo
veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.
Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.11.2018.

×
×
×
×
×
×
×