Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Telefonické objednávky Phone 0918 810 534

Obchodné podmienky

 

1. Základné pojmy

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar. Objednávateľ musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia a iné kontaktné údaje potrebné pre vystavenie daňového dokladu – faktúry. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednávky. Všetky objednávky sú záväzné.

2. Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke za dohodnutú cenu. Prílohou objednávky je faktúra. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si tovar a zaplatiť za tovar dojednanú cenu. V prípade neprevzatia je objednávateľ v zmysle zákona povinný zaplatiť všetky výdavky spojené s poštovným a balným vo výške 6,00 EUR. Na túto sumu mu bude vystavená faktúra, ktorú je povinný uhradiť do 10 dní od vystavenia faktúry. 

3. Spôsob dopravy – poplatky

Doručenie kuriérom účtujeme poplatkom vo výške 3,90€ s DPH,doručenie prostredníctvom Slovenskej Pošty na území SR účtujeme poplatkom vo výške 2,90€ s DPH. Tovar odosielame v pracovných dňoch do 17:00 hodiny, doručenie do 48 hodín od vyexpedovania. Pri objednávke nad 40,- € je doručenie doručovateľskou službou zdarma.

4. Platobné podmienky

Za objednaný tovar môžete zaplatiť prostredníctvom: dobierky /zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky/, bankovým prevodom /na e-mail obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom/. Po úhrade Vám bude tovar odoslaný. Za platbu prostredníctvom dobierky a rovnako za platbu vopred na účet si poplatok neúčtujeme.

5. Záručné podmienky, odstúpenie od zmluvy

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

6. Reklamácia

Všetky výrobky na našich stránkach majú: zákonom stanovenú záručnú lehotu, zákonom stanovenú lehotu na skryté závady, záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek.

7. Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Ochrana osobných údajov pri objednávkach a distribúcii tovaru z internetového obchodu Stylovo.sk je zabezpečený na základe Novely vyhlášky č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. Údaje poskytnuté pre doručenie objednaného tovaru sú použité výhradne na tento účel.

8. Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.
Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2014

×
×
×
×
×
×
×